Kord avardunud meel ei mahu enam vanadesse piiridesse.