Kas su vanemad on emotsionaalselt ebaküpsed? (9 omadust)7 min read

Kas su vanemad on emotsionaalselt ebaküpsed? (9 omadust)

7 minutit lugemist
Tee päriselt täiskasvanuks saamise juurde algab paljude jaoks sellest, et nad võtavad oma lapsepõlve pulkadeks lahti ja vaatavad põhjalikult üle oma suhted vanematega.

Kõigil lastel on õigus vanematele, kes on nende suhtes hoolivad, tähelepanelikud ja emotsionaalselt küpsed.

Reaalsus on kahjuks see, et paljud meist on sündinud peredesse, kus emotsionaalne intelligentsus sarnaneb rändrahnu omale.

Kui sinu vanemad olid emotsionaalselt kauged, peamiselt iseenesega hõivatud või hoolimatud sinu tunnete suhtes, siis on tõenäoline, et üks su vanematest või nad mõlemad olid emotsionaalselt ebaküpsed.

“Emotsionaalselt ebaküpsete vanemate laps olla on traumeeriv.”

– Lindsay C. Gibson

Tee päriselt täiskasvanuks saamise juurde algab paljude jaoks sellest, et nad võtavad oma lapsepõlve pulkadeks lahti ja vaatavad põhjalikult üle oma suhted vanematega. Carl Gustav Jung, analüütilise psühholoogia looja, nimetab seda individuatsiooniks, mis on hädavajalik selleks, et saada emotsionaalselt küpseks inimeseks. Põlisrahvastel on selleks alati olnud initsiatsiooniriitused, mida läbi tehes saab noorukist mees või neiust naine. Tänapäevases kultuuris selline asi põhimõtteliselt puudub ja seetõttu tuleb igaühel, kes oma sisemaailma korda tahab teha, see ise ette võtta.

Emotsionaalselt küps inimene on võimeline pakkuma emotsionaalset toetust ka teisele.

“Selleks, et olla olemas teiste jaoks, tuleb kõigepealt olla olemas enda jaoks.”

– Eva Lepik
Mis on emotsionaalne küpsus?

Emotsionaalne küpsus on võimekus tulla toime väga erinevate emotsioonidega, hoolimata sellest, kas need on positiivsed või negatiivsed. Inimene, kes on emotsionaalselt küps ehk täiskasvanud, on vastuvõtlik, empaatiline, tundlik ja mõistev nii enda kui teiste vajaduste suhtes. Ta suudab juhtida enda emotsioone ja saab hakkama ka teiste inimeste keeruliste ja tugevate tunnetega, ilma enese üle kontrolli kaotamata ja pakkudes vajadusel teisele tuge.

Kui sa toodud kirjelduses ei tunne ära ühte või mõlemat oma vanemat, on tõenäoline, et nad olid emotsionaalselt ebaküpsed ja see on sind mõjutanud sõltumata sellest, kas oled sellest teadlik või mitte.

9 märki emotsionaalsest ebaküpsusest lapsevanemas:

 1. Ta kogeb emotsioone intensiivselt, aga need on alati ühesugused emotsioonid. Näiteks ainult rõõm ja viha. Või ainult kurbus. Või ainult rõõm.
 2. Ta tunneb ennast vabalt ainult siis, kui vestlus on üldine ja ei muutu isiklikuks.
 3. Ta eeldab, et sa loed ta mõtteid ja tead, mida ta tunneb.
 4. Ta kogeb emotsioone must-valgelt. Kõik emotsioonid on ainult head või halvad.
 5. Ta ei suuda sinu õnnestumiste üle rõõmu tunda või seda väljendada. Alati on midagi puudu või on see, mida sa koged, vähe tähtis.
 6. Ta õigustab oma käitumist sellega, et tema on “lapsevanem” ja sina oled “laps”.
 7. Tema enesehinnang toitub sellest, mida sina talle annad või kui palju sinu valikud tema ootustele vastavad.
 8. Ta ei ole võimeline eneseanalüüsiks, sest see tundub emotsionaalselt ohtlik.
 9. Ta ei palu vabandust, ei kahetse siiralt ja ei soovi muutuda.

Meie sees on osa, mis vajab, et me vanemad märkavad ja “näevad” meid ning hindavad seda, et me oleme olemas. Sellest loomulikust vajadusest ei ole me tavaliselt teadlikud, vähemalt mitte lapsena. Kui me vanemad on emotsionaalselt ebaküpsed, jääb see vajadus rahuldamata ja olles teadmatud, võime ennast isegi süüdi tunda, sest oleme arusaamatul põhjusel oma vanemates pettunud. Emotsionaalselt ebaküpsed vanemad võivad olla näiliselt väga head – lapsena võisid olla alati hästi riides ja toidetud ning rahaliselt igati toetatud. See teeb pettumuse- ja tühjusetunde mõistmise väga keeruliseks.

“Vanemad peaksid olema võimelised ära mahutama kõik oma laste emotsioonid, aga mitte vastupidi.”

Kui meid ei nähta, ei kuulda või ei väärtustata, lõikab see meisse sügava haava. Inimene on sotsiaalne olevus ja vajab “oma karja” füüsiliselt ja emotsionaalselt. Kui meid ei märgata, tunneme ennast karjast eraldatuna ja see põhjustab valu. Kui meie kari ei hooli meist, ei ole meil võimalust ellu jääda.

Emotsionaalselt ebaküpsete vanemate 4 tüüpi

Kliiniline psühholoog Lindsay C. Gibson on välja toonud 4 emotsionaalselt ebaküpse lapsevanema tüüpi, mis võivad omavahel kattuda ja kõik 4 võivad olla olemas ka ühes vanemas.

1. Emotsionaalsed vanemad

Neid juhivad emotsioonid. Aktiivne lastele pühendumine asendub kaootiliselt äkilise eemaletõmbumisega. Ebastabiilse ja ootamatu käitumisega. Näevad teisi inimesi kui oma päästjaid või hülgajaid. Sageli väga närvilised ja ootavad, et teised aitaksid neil rahuneda. Kogevad kergeid endast väljaminekuid väga dramaatiliselt.

2. Kontrollivad vanemad

Kontrollivad ja sekkuvad. Väga aktiivsed ja hõivatud ning saavutustele keskendunud. Ebaloomulikult kõrgete ootustega. Üritavad kõike täiuslikkuseni parandada, kaasa arvatud oma lapsi. Kasutavad tööd selleks, et vältida emotsioonidega tegelemist ja reaalset elu.

3. Passiivsed vanemad

Ei tegele aktiivselt lapsevanema rolliga. Kehtestavad harva reegleid. Eelistavad lubada oma lastel kõike teha, et vältida konflikte ja nende lahendamist. Sageli alluvad domineerivamale vanemale. Ei kaitse oma lapsi. Lasevad toimuda ülekohtul ja kiusamisel vaadates kõrvale. Vähendavad probleemide olulisust ja vaatavad neist mööda.

4. Hülgavad vanemad

Ei naudi lähedust. Peamiselt tahavad, et neid rahule jäetaks. Karistavad tugevate emotsioonide väljanäitamise eest, ka vaikusega. Ei pea oluliseks teiste vajadusi ega luba olla eriarvamusel. Häbistavad ja alavääristavad lapsi. Ei kohtle sind kui võrdset. Annavad käske põhjendusega, et “nemad on vanemad”. Lähevad sageli endast välja ja siis eemalduvad ja eraldavad ennast.

Sa saad muuta ainult seda, millest sa teadlik oled.

Emotsionaalselt ebaküpsete vanemate lapsena kogesid sa tõenäoliselt ühel või teisel viisil emotsionaalset hüljatust. Selle mõistmine aitab sul aru saada, miks sa võisid tunda, et sinu lapsepõlves olid vanema ja lapse rollid justkui vahetusse läinud. Kui sinu vanem käitus ebastabiilselt, isekalt või hoolimatult, siis sina pidid alati nagu küps täiskasvanu hakkama saama nii tema kui enda emotsioonidega.

Kui su vanemad on emotsionaalselt ebaküpsed

Kui su vanematel ei olnud emotsionaalset küpsust, siis võid tunda ennast ära kõigis või mõnedes alltoodud punktides.

 1. Sa tunned ennast vahel nähtamatuna, eriti olles koos lähedastega.
 2. Sind ärritab peresisene “tühjadest” asjadest rääkimine ja näiline rahu.
 3. Sa tunned seletamatut süüd või ebamugavust, kui koged tugevaid emotsioone (ka positiivseid).
 4. Sa tunned, et vastutad teiste emotsioonide ja halva tuju eest.
 5. Sa oled sageli see, kes teisi lepitab, lükates enda vajadused samal ajal tahaplaanile.
 6. Sul on raske öelda “ei”.
 7. Sa oled ebakindel.
 8. Sa ei usu, et sa meeldid inimestele sellisena nagu sa tegelikult oled.
 9. Sa süüdistad ennast selles, et sul puudusid vanematega sügavad ja soojad lähedussuhted.
 10. Sa tunned ebamäärast rahulolematust või pettumust enamikel kordadel peale oma vanematega suhtlemist.
 11. Su vanemad teevad sageli asju, mis näitavad sulle, et nad ei tunne sind. Nad soovitavad sulle valikuid, mis ei sobi üldse kokku sinu huvide või olemusega. Nad ei tea täpselt, mis tööd sa teed või muid olulisi asju sinu ja su elu kohta.

Oluline on mõista, et sinu ja vanemate vaheliste suhete juppideks lahtivõtmine ei ole vajalik mitte kellegi süüdi mõistmiseks, vaid just sinu enda süüst vabastamiseks.

Sageli pärast seda, kui hakkad iseennast paremini mõistma, paranevad suhted ka vanematega.

Sa saad vabaneda lapsepõlves kogetu mõju alt

Kuigi lapsepõlves kogetu mõjutab meid täiskasvanuna, on võimalik selle kahjustava mõju alt vabaneda. Teadvusta endale, et:

Sina ei ole selles süüdi.

On tavaline, et emotsionaalselt ebaküpsete vanemate lapsed tunnevad tohutut süüd nii enda kui teiste pärast. Nende pidev süütunne hakkab lahustuma, kui nad saavad teadlikuks mustrist, mille sees nad on üles kasvanud ja kuidas see neid mõjutanud on. Kui su vanemad ei suutnud pakkuda sulle emotsionaalset lähedust oma lahendamata haavade pärast, vastutavad selle eest nemad, mitte sina.

Sinu probleemidel on selged põhjused.

Kui sa näed, mis on olnud puudu sinu suhetes vanematega, saad vabaneda tundest, et sinuga on lihtsalt midagi valesti. Sinu tunded on olulised ja sul on õigus tunda puudust emotsionaalsest lähedusest ja toetusest, millest sind ilma jäeti. Sa ei ole nähtamatu ja nüüd saad sa hakata endasse vastavalt suhtuma.

Sul on õigus piirid paika panna, et saaksid tunda ennast turvaliselt.

Õpi piire kehtestama, eriti oma vanematega. Emotsionaalne side oma vanematega on see, millele me ehitame oma turvatunde. Teadvusta endale, et kuna sul see puudus, siis ei tunne sa ennast vanematega koos olles kunagi päriselt turvaliselt. Lepi sellega.

Sa oled avanud ukse tervenemisele.

Võibolla saad oma vanematega sellest rääkida. Isegi, kui see pole võimalik, saad sa ise terveneda. Teed oma hinge korda, kui suunad tähelepanu enda sisse, selle asemel, et hoolitseda kõige välise ja teiste eest. Väärtustad ennast ja hoolid oma vajadustest. Võtad riske, et olla suhetes sügavam. Kuulad oma keha ja emotsioonide sõnumeid – neid, mille kaudu sinuga räägib su hing.

Süü- ja ohvritundest ning lihtsalt valust aitab lahti lasta see, kui hommikuti oma emotsioonid päevikusse kirjutada. Lapsepõlves kogetud emotsionaalse külmuse mõjudest saab täielikult vabaneda ka EFT ehk koputamistehnikaga ning tehes tööd Sisemise Lapse ja oma Varjuga.

Kui sulle see postitus meeldis, siis palun jaga seda:

Jaga seda postitust

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga